2019: 16. konference – Rovnováha = Dávat a Dostávat, Brno

PREZENTACE

Lenka Volocká

Employer branding v CC

– PREZENTACE –

Lukáš Roubíček

Jak v innogy pracujeme s CC

– PREZENTACE –

Tomá Langer

Vzdělávání - benefit nebo nutnost?

– PREZENTACE –

Naďa Weiserová

Jak se do call centra volá, tak se z něj ozývá !

– PREZENTACE –