SANTIA KONFERENCE 2023

Program

SANTIA KONFERENCE 2023
ŘEČNÍCI A JEJICH TÉMATA
Zpět k lidem? Lidé vs. Umělá inteligence Václav Provazník (IBM)

Prezentace

Aby vzdělávání mělo smysl Ing. Vít Langer (ČPP)

Prezentace

1=1, 2=3 aneb úspěšné teamy Slávek Mynář (Billing Alliance)

Prezentace

I malá změna znamená mnoho MUDr. Marie Skalská

Prezentace

Strašák STRACH Mgr. Eva Oujezská

Jak pracovat s hodnotou člověka v době rostoucího vlivu technologií Mirek Havlíček (Generali Česká pojišťovna)

Cesta k vytvoření „Great place to work“ Nataliia Liubchenko (Teleperformance CZ)

Prezentace

Stres, dech a meditace Tomáš Reinbergr

Vedení lidí v extrémních situacích Michal L., důstojník Armády ČR, velitel bojových záchranných speciálních sil

Sportovní lékařka v Centru sportovní medicíny v Praze (www.centrumsportmed.cz), kde se stará o širokou škálu pacientů od vrcholových sportovců, děti začínající se sportem či kohokoliv, kdo chce žít aktivně, dobře jíst, dostatečně se hýbat a udělat maximum pro svou dobrou zdravotní prognózu.

Vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK interní medicínu, problematiku aktivního životního stylu, prevence obezity, prevence civilizačních onemocnění.

Přednáší na domácích i zahraničních odborných fórech (Evropa, USA, Brazílie). Je autorkou či spoluautorkou publikací na téma prevence civilizačních chorob v odborném i populárně naučném domácím i zahraničním tisku.

MUDR. MARIE SKALSKÁ
I MALÁ ZMĚNA MŮŽE ZNAMENAT MNOHO

Od roku 2001 pracuje ve finančním sektoru, respektive v pojišťovnictví. Pracoval v pozicích, ve který vedl back office i obchodní týmy. Vždy vnímal vzdělávání jako podstatnou a nedílnou součást směřování lidí a týmů ke splnění cílů. Víta motivuje předávat, ale i čerpat vědomosti, a tak od roku 2016 vede tým vzdělávání v ČPP a.s.

Protože je člověk s prostým selským přístupem (logikou) a „školou života“ věří, že nejsou problémy, ale jen věci k řešení, které buď řešíme nebo nikoli a také, že je dobré znát správné odpovědi, ale ještě lepší je znát správné otázky.

ING. VÍT LANGER (ČPP)
ABY VZDĚLÁVÁNÍ MĚLO SMYSL

Psychoterapeutka a lektora. Vede kurzy a workshopy zaměřené na oblasti stress a time managementu, pozitivního myšlení, work-life balance, sebeřízení, práce s klienty, zvládání emocí nebo výběru a hodnocení. Dále se podílí na projektech ESF – Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost.
Absolvovala jednooborovou psychologii na FF MU a specializační studium supervize na UK. V rámci dalšího vzdělávání se zúčastnila mnoha specializovaných workshopů a seminářů psychodiagnostiky a psychoterapie. 20 let působí v oblasti personální psychologie, má dlouhodobé zkušenosti s recruitmentem, průzkumy firemního klimatu, personálními audity nebo moderováním focus groups.
Věnuje se psychologické diagnostice řadových pracovníků, telefonních operátorů, specialistů, středního managementu i top managementu. Zaměřuje se na supervizi týmů i jednotlivců v sociálních službách, manažerskou supervizi, koučování a individuální psychoterapii dospělých, přednáší na univerzitách.
Její motto: „Byli jsme stvořeni, abychom byli šťastni a radovali se, i když svět je nedokonalý.“ Důležité je pro ni otevřené srdce plné světla.

MGR. EVA OUJEZSKÁ

Slávek je zkušený bankéř s více než 15 letou praxí s produktovým managementem, omnikanálovým prodejem a péčí o klienty. Vedl týmy a projekty v Poštové bance, ČSOB v Čechách i na Slovensku a má zkušenosti s řízením externího call centra společnosti MediaCall v Brně. Ve Slovenské spořitelně byl zodpovědný za rozvoj prosperity klientů, digitální prodej, CRM, denní bankovnictví a bankovní call centrum.
Dnes pracuje ve skupině Billing Alliance v oblasti tisku, logistiky a digitálních služeb.
Slávek je absolventem Masarykovy univerzity v Brně a studoval i na Brno International Business School.

Slávek Mynář

V současnosti pracuje jako HR supervizorka v mezinárodní společnosti Teleperformance, specializující se na outsourcingové služby v oblasti call center a podobných oblastí. Její pracovní náplní zahrnuje koordinaci a dohled nad personální agendou a správou této oblasti.

Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zaměstnávání cizinců a je specialistou v projektovém řízení týkající se mezinárodního náboru. Díky svým pracovním zkušenostem a dovednostem má schopnost vytvářet a udržovat produktivní vztahy s lidmi z různých kultur.

Kromě své práce se rozhodla posílit své vzdělání, protože si uvědomuje, že neustálé vzdělávání a sebereflexe jsou v oblasti HR klíčové. V současnosti studuje na Mendelově univerzitě obor HR a lidské zdroje, což ji umožňuje neustále rozšiřovat své znalosti a dovednosti v této oblasti. Jejím cílem je využít své vědomosti a zkušenosti k vylepšování procesů a nástrojů v oblasti HR ve své současné společnosti a být připravena na budoucí výzvy.

Nataliia Liubchenko

V Generali České pojišťovně pracuje 18 let, kdy v roce 2005 nastupoval na pozici vedoucího týmu operátorů. Nyní zastává pozici Head of Call centre pro Česko i Slovensko. Je zodpovědný nejen z vysokou kvalitu obsluhy našich zákazníků, ale i procesu prodeje (inbound, outbound), retenčních procesů, podporu dceřiných společností, navolávání kampaní atd.
Celou svou kariéru se zaměřuje na proces vedení lidí, chápání souvislostí výkonu a motivace, seberealizace vycházející z uvědomování  si sebehodnoty člověka.
Věnuje se systémovému myšlení a jeho implementace do praxe.

Mirek Havlíček

Václav Provazník vede konzultační divizi IBM pro Česko a Slovensko. Zkušenosti s IT sbírá a trendy sleduje již více než 35 let. Po studiu informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze prošel řadou projektů a pozic – od IT žurnalisty přes spolumajitele IT společnosti až po architektonické a manažerské role ve společnostech Logica, Oracle, O2 a nyní již sedm let právě v IBM. Ve své práci ctí zdravý rozum, empatii, respekt a pokoru.

Václav Provazník

Tomáš je bývalý squashista, nyní ultra běžec a jogín. Zakladatel VAŠÍ LIGY – největší amatérské ligy v ČR. Učitel meditace, jógy a dechových cvičení. Fitkouč kombinující očistné techniky, ajurvédu a vědomý přístup ke sportu. Věčný experimentátor – měsíc držel půst, týden byl ve tmě. Celý rok plave ve Vltavě a občas chodí a běhá bos. S dvěma syny žije v Praze v Modřanech.

Tomáš Reinbergr
SANTIA KONFERENCE 2023
PROGRAM

9:00-9:30 Prezence účastníků
9:30 Zahájení konference – Zdeněk Santler, Květa Santlerová (Santia)


9:35-10:05 Aby vzdělávání mělo smysl – Vít Langer, manažer odboru vzdělávání Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.


10:05-10:35 Jak pracovat s hodnotou člověka v době rostoucího vlivu technologií – Mirek Havlíček, Head of Call centre Generali Česká pojištovna, a. s.


10:35-11:00 Coffee break


11:00-11:30 1=1, 2=3 aneb úspěšné teamy – Slávek Mynář, výkonný ředitel Billing Alliance


11:30-12:00 Strašák STRACH – Eva Oujezská, psycholožka, psychoterapeutka


12:00-12:30 Zpět k lidem? Lidé vs. Umělá Inteligence – Václav Provazník, Partner, Consulting Leader IBM


12:30-13:30 Oběd


13:30-14:10 I malá změna může znamenat mnoho – MUDr. Marie Skalská, sportovní lékařka


14:10-14:40 Cesta k vytvoření „Great place to work“ – Nataliia Liubchenko, Recruitment Supervisor Teleperformance CZ, a. s.


14:40-15:00 Coffee break


15:00-15:30 Stres, dech a meditace – Tomáš Reinbergr


15:30-16:00 Vedení lidí v extrémních situacích – Michal L., důstojník Armády ČR, velitel bojových jednotek speciálních sil


16:00-16:15 Zakončení konference

MÁM ZÁJEM O KONFERENCI

Přihláška na konferenci

Cena: 4.500 Kč + DPH

SANTIA KONFERENCE 2023
PARTNEŘI KONFERENCE